ExS - ExpoSupport - Targi Nowej Generacji

ExpoSupport - system do obsługi targów i konferencji
Wiemy jak trudne i czasochłonne jest zorganizowanie wysokiej klasy targów i konferencji. Dlatego mamy dla Państwa specjalne rozwiązanie – system, który ułatwi i zoptymalizuje przygotowanie każdego rodzaju targów i konferencji oraz umożliwi ich prezentację również w świecie wirtualnym (Internet). Dzięki temu możemy rozszerzyć aktywność zwiedzających i wystawców na długi okres, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu wydarzenia.

System obsługi targów i konferencji ExpoSupport jest unikalną i nowoczesną platformą wspierającą organizatora w procesach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy targowej lub konferencji. Ilekroć piszemy o targach, możemy mieć na myśli również konferencje jako samodzielne wydarzenie lub imprezę towarzyszącą. Informatyczna platforma targowo-konferencyjna daje ogromne możliwości odwiedzającym. Mogą oni uzyskać informacje o targach, zorganizować swój czas podczas wydarzenia oraz korzystać ze wszystkich innych funkcji właściwych dla portali społecznościowych.

System obsługi targów składa się z trzech najważniejszych modułów:

I. Moduł organizatora
Moduł organizatora oferuje wiele funkcji, które pozwalają łatwo zarządzać imprezą poprzez definiowanie/określanie wszystkich cech charakterystycznych dla tego wydarzenia. Jedną z jego możliwości jest tworzenie wielu ról użytkowników z różnymi uprawnieniami, co pozwala organizatorowi na lepszą alokację obowiązków pośród swego personelu.

Więcej informacji o działaniu tego modułu przedstawią niżej wymienione funkcje.

Konfiguracja targów. Ta część modułu umożliwia definiowanie następujących parametrów:
 • nazwa imprezy targowej, jej opis, charakter, konwencja graficzna (layout, logo, kolory itp.);
 • godziny otwarcia targów, typy biletów wejściowych wraz z określeniem limitu wolumenu oraz harmonogram ich sprzedaży;
 • ustalenie dodatkowych imprez towarzyszących targom wraz z programem, liczbą miejsc i zasadami ich przydziału;
 • harmonogram działań związany z wystawcami; dodatkowo opcja przypomnienia pozwoli efektywnie zarządzać czasem, a także kontrolować terminy wpłat czy przesłania dokumentów;
 • programy rabatowe oraz programy lojalnościowe wraz z zasadami ich prowadzenia;
 • wygląd, rozmiar powierzchni targowej oraz ceny oferowane wystawcom;
 • szablony dokumentów i formularze wykorzystywane podczas targów (np. formularze zamówień dla wystawców);
 • definicje pakietów usług dodatkowych oferowanych wystawcom (wejściówek, materiałów promocyjnych, pakietów statystycznych).

Definicja struktury organizacyjnej. Funkcja umożliwia organizatorowi:
 • definiowanie użytkowników, ich ról w organizacji;
 • nadawanie uprawnień oraz odpowiedzialności (np. osoby obsługujące wystawców, obsługa techniczna);
 • określanie dostępu do bazy danych, statystyk i raportów;
 • filtrowanie bazy według wybranych kryteriów;
 • wybór kanału komunikacji (e-mail, ankieta, newsletter, powiadomienia).

Rejestracja prelegentów i konfiguracja relacji z wystawcami
Opcja pozwoli na wstępne wpisanie prelegenta do harmonogramu imprezy oraz zdefiniowanie uprawnień dla wystawców.

Obsługa powierzchni targowej
Ta część modułu wspomaga proces rezerwowania i przydzielania powierzchni targowej wystawcom oraz jej zabudowy i odbioru technicznego.

Katalog wystawców
W tej części modułu tworzony jest katalog targowy z możliwością wykorzystania informacji do prezentacji wystawców w systemie lub do produkcji tradycyjnego katalogu wystawców.

Rozliczenia z wystawcami
Moduł ten pozwala monitorować rozliczenia płatności prowadzone przez organizatora z wystawcami poprzez kontrolę terminów płatności czy kontrolę stanu należności. System umożliwia również wystawienie odpowiednich dokumentów finansowych, w tym faktur pro forma, zbiorowych, a także dokonanie ich korekty. Ponadto ExpoSupport na bieżąco aktualizuje listę wpłat od wystawców czy listę zakończonych transakcji finansowych.

Targowy portal informacyjny
 • W tej części modułu organizator może zdefiniować strukturę portalu dla odwiedzających. Portal może składać się z wielu części, takich jak: sekcja z artykułami, informacje o wystawcach, sprzedaż biletów, harmonogram imprez, fora i grupy dyskusyjne, relacje multimedialne z targów i inne. Ponadto dzięki integracji z innymi portalami społecznościowymi uczestnicy targów są na bieżąco informowani o najnowszych wydarzeniach.
 • Zaawansowany panel administracyjny pozwala na dostosowanie portalu do oczekiwań odwiedzających, co skutkuje wzrostem zainteresowania danym wydarzeniem. Dodatkowym atutem portalu jest możliwość publikowania na nim reklam, co w prosty sposób może przełożyć się na wzrost przychodów po stronie organizatora.

Rejestracja odwiedzających i sprzedaż biletów
 • Organizator może prowadzić rejestrację oraz sprzedaż biletów na wydarzenie, jak również na imprezy towarzyszące. Poprzez możliwość stworzenia kategorii biletów organizator może dostosować ofertę do potrzeb rożnych osób odwiedzających targi. Dzięki biletom z kodem kreskowym (lub z chipem) organizator jest w stanie poznać dokładne preferencje właściciela danego biletu, a zarejestrowane na nim zdarzenia mogą przełożyć się na kompleksową statystykę odwiedzających.
 • Stworzenie identyfikatorów pozwala na nadanie pewnej grupie różnych statusów (np. VIP, goście honorowi, media), dzięki którym może ona przebywać w strefach niedostępnych dla innych uczestników.

Monitorowanie przebiegu imprezy. Ta część modułu umożliwia organizatorowi kontrolowanie zarówno w czasie imprezy, jak i po niej takich parametrów, jak:
 • liczba odwiedzających z podziałem na kategorie;
 • średni czas przebywania odwiedzających na targach;
 • liczba sprzedanych biletów;
 • liczba osób zgłoszonych na imprezy towarzyszące;
 • miejsca i wystawcy, którymi interesowali się odwiedzający itp.

Dodatkowo organizator ma możliwość tworzenia skomplikowanych raportów i statystyk podsumowujących imprezę i aktywność odwiedzających. Dane te może następnie prezentować wystawcom.

Obsługa konferencji i prelegentów
W tej części modułu organizator może zdefiniować wykładowców oraz prowadzone przez nich konferencje lub warsztaty. Dodatkowa funkcjonalność wspomaga prelegenta w przygotowaniu i prowadzeniu wykładów oraz daje możliwość opublikowania na portalu WWW informacji o temacie wykładu, agendzie i terminie jego przeprowadzenia. Za pomocą specjalnego interaktywnego mechanizmu głosowania (np. wybór tematów dodatkowych) prelegent ma możliwość ustalenia agendy wystąpienia ze słuchaczami. Dodatkowo wykład prelegenta może odbyć się zdalnie (za pośrednictwem transmisji wideo lub zdalnej prezentacji).

Obsługa zabudowy stoisk
Ta część modułu wspomaga organizatora w procesie zamawiania zabudowy stoisk targowych w firmach zewnętrznych oraz kontroli jej wykonania.

II. Moduł wystawcy
Moduł ten wspiera komunikację pomiędzy wystawcą i organizatorem.

Rejestracja wystawcy i jego zamówienia
 • Przeprowadzenie i zweryfikowanie procesu zamówienia powierzchni targowej oraz usług dodatkowych (zabudowa, media, obecność w katalogu targowym, aktywność reklamowa na targowym portalu  informacyjnym);
 • Umożliwia prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych w targowym portalu społecznościowym;
 • Istnieje także możliwość rezerwacji miejsc w hotelu, transportu czy miejsca parkingowego. Dokładne określenie czasu przyjazdu i wyjazdu pomoże organizatorowi dostosować zamówienie do potrzeb klienta.

Rozliczenia z organizatorem
Wystawca ma dostęp do harmonogramu płatności, stanu prowadzonych rozliczeń oraz do dokumentów finansowych. Dzięki funkcji autosumowania widoczna jest suma wszystkich faktur.

Organizacja miejsca wystawowego
Ta część modułu wspomaga proces budowy stoiska wystawowego, a w szczególności umożliwia zamówienie mediów, wybór miejsca targowego i jego zabudowy oraz zamówienie wyposa��enia dodatkowego.
Wystawca ma również możliwość podglądu stanu realizacji swojego zamówienia.

Obsługa odwiedzających
Jest to najbardziej rozbudowana część Modułu wystawcy i swoim działaniem przypomina system CRM. Za jego pośrednictwem wystawca ma dostęp do danych i informacji o osobach, które odwiedziły jego stoisko. Jednocześnie można dla każdego takiego zdarzenia wykonać lub zaplanować czynności, takie jak umówienie spotkania, prezentacji lub pytania o ofertę. Dane te dostępne są dla wystawcy również w postaci raportu po zakończeniu imprezy. Dostęp do danych jest ograniczony do tych osób, które odwiedziły stoisko wystawcy i poddały się procesowi autoryzacji (np. został zeskanowany ich identyfikator z kodem kreskowym).

III. Moduł dla odwiedzających
Moduł ten jest przeznaczony dla osób odwiedzających imprezę i jego działanie jest oparte na zasadzie internetowego serwisu informacyjnego, definiowanego i tworzonego przez organizatora na stronach WWW, w naszym systemie.

Dzięki modułowi odwiedzający mają możliwość:
 • rejestracji lub zakupu biletów (bilety na targi, wykłady, seminaria i imprezy towarzyszące) wraz z płatnościami on-line;
 • dostępu do opisu imprezy targowej wraz z jej programem, godzinami otwarcia, informacją o wystawcach itp.;
 • stworzenia własnego planu odwiedzin imprezy poprzez wybór interesujących wydarzeń oraz wystawców;
 • umówienia się na spotkania z wybranymi wystawcami - one to one meeting (meeting system);
 • zdalnego uczestnictwa w wykładach (o ile takie wykłady zostaną udostępnione przez organizatora);
 • dostępu do artykułów, grup dyskusyjnych oraz relacji z targów, podstawowej statystyki, raportów;
 • wypełnienia ankiet utworzonych przez organizatora;
 • komentowania artykułów i udzielania się na forum dyskusyjnym;
 • otrzymania po targach spersonalizowanej informacji od wystawców.

Dostęp do targowego portalu informacyjnego możliwy jest po wcześniejszym zarejestrowaniu się i przejściu przez system autoryzacji.

Więcej informacji www.exposupport.pl.
BCS - Experience the commitment

BCS od chwili założenia tj. od 1993 roku, specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. WIĘCEJ

Technologia i bezpieczeństwo

BCS od lat korzysta wyłącznie ze sprawdzonych i wspieranych technologii posiadających odpowiednie gwarancje działania oraz wsparcie producenta. WIĘCEJ

Realizacje

Przez ostatnie 20 lat BCS zaprojektował, wyprodukował i wdrożył wiele dedykowanych systemów, odpowiadających na potrzeby naszych klientów. WIĘCEJ