Motofox

System różni się od typowych programów dostępnych na rynku m.in. specyfiką obsługi. Praca w aplikacjach tego systemu nie sprowadza się tylko do wypełniania szablonów emitowanych dokumentów.

Konstrukcja Oprogramowania > koncentrujemy się na czynnościach wykonywanych przez pracowników w sposób konwencjonalny, dokumenty emitowane, są pochodną operacji podstawowych.

W module OTF kompletowane są towary, a następnie decyduje się o rodzaju transakcji, sposobie płatności, itp.

W module CTS jednakowo wygląda obsługa zawarcia umowy przedwstępnej, wprowadzenia na stan auta sprowadzonego na skład oraz samej sprzedaży samochodu. Wszystkie moduły są zintegrowane ze sobą w rozsądny sposób przy zachowaniu uprawnień właściwych poszczególnym pracownikom i działom.

Programy oparte są na bazach danych FOXPRO 2.6. a w najnowszej wersji SQL. Bazy są dostępne dla różnych systemów operacyjnych i charakteryzują się dużą sprawnością, bezpieczeństwem, spójnością zapisów oraz umiarkowaną ceną.

W systemie UNIX można ich zalety połączyć z cechami samego systemu operacyjnego i przeprowadzać automatycznie szereg czynności administracyjnych w zdefiniowanych porach np. nocne porządkowanie baz i wykonanie kopii zapasowych na taśmie.

Programy mają modułową budowę i tworzą spójny zintegrowany pakiet. Aplikacje są napisane w języku FOXPRO 2.6 lub PHP, mogą pracować zarówno w systemie UNIX , jak i na komputerach DOS i WINDOWS.

Podstawowe moduły to:

 • OTF (Obrót towarowy i fakturowanie) Zestaw programów kontrolujących gospodarkę materiałową i sprzedaż. Spójne bazy kartotek magazynowych, stanów i klientów.Możliwość aktualizacji w oparciu o cenniki producenta. Cennik posiada dużą dowolność w grupowaniu towarów i stosowaniu różnych sposobów kalkulacji cen. Uwzględnia wszystkie aspekty specyfiki punktu dealerskiego. Rozbudowany moduł inwentaryzacji ułatwia przeprowadzanie spisów z natury.
 • Moduł sprzedaży przystosowany do obsługi urządzeń fiskalnych.
 • Współpraca z aplikacjami księgowymi oraz programem serwisowym.
 • Zestaw statystyk obrotu towarowego, rentowności sprzedaży i rotacji towarów oraz moduł obsługi zamówień indywidualnych i generowanych na podstawie stanów minimalnych.

System obejmuje:

 • zamówienia i rezerwację części,
 • przygotowanie danych dla systemu zamówień producenta,
 • śledzenie stanu realizacji zamówień i zestawienia statystyczne dotyczące popytu,
 • efektywności sprzedaży i zasobów magazynowych.

CTS (System obrotu samochodami) System dostosowany do specyfiki sprzedaży opartej na kursach wymiany obcych walut.

Obejmuje wszystkie fazy procesu sprzedaży, tj. kalkulację wstępną, zawarcie i wydruk umowy, śledzenie stanu realizacji zamówienia i stanu rozliczeń z klientem, wystawienie dokumentów sprzedaży i świadectw homologacji. Umożliwia pełną ewidencję kontaktów klienta z firmą, statystyki sprzedanych i zamówionych pojazdów oraz wykonywanie różnorodnych zestawień statystycznych. Program oprócz sprzedaży samochodów umożliwia obrót akcesoriami i fakturowanie usług.

STS (Stacja Serwisowa) Program obejmujący:

 • ewidencję zleceń i stan ich realizacji;
 • kalkulację kosztów czynności naprawczych w oparciu o normy ustalone przez producenta i własne; - korzystanie z cenników części generowanych przez OTF;
 • rozliczenia pracowników;
 • statystyki obciążenia serwisu i mechaników;
 • historie naprawianych pojazdów.

Zapisy o dokonanych naprawach trafiają do baz systemu, który współpracuje z modułami OTF, FKSil i CTS. Import baz z systemów wyceniania robocizny producentów, np. TECH-15 (OPEL Technical Information System) CIS (Customer Information System). Ewidencja wszystkich kontaktów klientów firmy, tj. charakterystyka klientów, posiadanych przez nich pojazdów i ich stanu technicznego oraz obsługa kart stałego klienta i przygotowywanie danych do akcji promocyjnych.

System jest kompatybilny ze wszystkimi pozostałymi modułami. RCP (Rejestracja czasu pracy) Moduł zapewnia pełny monitoring pracy warsztatu, rejestruje obecność w pracy, przerwy prywatne, wyjścia służbowe, pracę nad czynnościami w poszczególnych zleceniach. Moduł współpracuje z STS w zakresie podglądu stanu prac w warsztacie, rozliczania pracowników i generowania kart pracy.

System jest podzielony na dwa moduły: obsługowy i administracyjny. Moduł obsługowy, to prosta w użyciu aplikacja do wprowadzania danych, wykorzystująca tylko klawiaturę numeryczną, a identyfikująca użytkowników poprzez PIN. Moduł administracyjny umożliwia wprowadzanie użytkowników, raportowanie i modyfikację danych.

OSW (Organizacja stanowisk warsztatowych) Moduł umożliwia ewidencję i wizualizację zajętości stanowisk warsztatowych. Współpracuje z bazami klientów w systemie.

KASA (Moduł kasowy)

Generuje dokumenty kasowe oraz obsługuje dokumenty wystawiane przez programy OTF, STS i CTS. FKsil (Księgowość finansowa i podatkowa) Jest to program freeware, zajmujący się obsługą ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT, realizacją płatności i naliczania odsetek.

System umożliwia emisję deklaracji podatkowych oraz zestawień (np. statystycznych). Współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, korzystając z tych samych baz.

Instalacja systemu na platformie OpenSource Red Hat LINUX 5.2 (Apollo), często stosowane rozwiązania przy wdrażaniu systemu MOTOFOX. System sprawdza się doskonale w wielu przedsiębiorstwach i agencjach rządowych, przy różnych wielkościach systemów.

Środowisko graficzne ułatwia dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych wszystkim użytkownikom, którzy wybierając odpowiednie ikony, wywołują interesujące ich funkcje lub uzyskują niezbędne informacje.

System spełnia wszystkie uznane standardy międzynarodowe, gwarantując przenoszenie, skalowalność i ochronę inwestycji. Wbudowane mechanizmy sieciowe, pozwalają na konstrukcję skalowalnego systemu komputerowego "rosnącego" wraz z potrzebami użytkownika.

Server Motofox, to nie tylko komputer centralny dla systemu LINUX. Równolegle pracuje jako serwer plików i wydruków dla komputerów PC oraz jako wygodne stanowisko (do 12 jednocześnie otwartych sesji).

Przeniesienie wykonywania wszelkich operacji do jednego komputera centralnego (hosta), daje znacznie większą efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność, w porównaniu z typowymi sieciami.

Motofox daje bezpośredni dostęp do informacji dla działu księgowości i osób podejmujących strategiczne decyzje zawierający:

 • aktualny stan firmy oraz rentowność poszczególnych działów;
 • obciążenia kapitałowe i współczynnik zwrotu poniesionych nakładów;
 • efektywność działów i poszczególnych pracowników
 • natychmiastowy dostęp do zestawień obrazujących poszczególne aspekty kondycji firmy w interesującym nas okresie.

Sformalizowanie większości działań poprzez ich ujęcie w systemie, pozwala na wyższą dyscyplinę i jakość pracy, lepsze możliwości kontroli i mniejszą zależność funkcjonowania działu od pojedynczego pracownika, zmniejsza obciążenie zautomatyzowanymi schematami czynności. Poprawia efektywności pracy - upraszczając wykonywanie wielu mozolnych czynności.

Poprzez powtarzalne algorytmy zachowań pracownicy przeznaczają mniej czasu na mało produktywne, lecz niezbędne czynności formalne. Dużym ułatwieniem jest też automatyczna generacja wszystkich wymaganych dokumentów na każdym z uprawnionych do ich emisji stanowisk. Lepsza obsługa klientów - klient nie jest dla systemu jedynie zapisem w nagłówku faktury. Wszystkie moduły pracują ze wspólną kartoteką. Każdy kontakt klienta z firmą pozostawia swój ślad w zapisie, dostępne są więc takie zestawienia jak: analiza sprzedaży dla danego kontrahenta, czy historia obsługi jego pojazdu. Moduł "CIS" pozwala dodatkowo gromadzić szereg innych informacji w powiązaniu z klientem, dając pracownikom działu marketingu potężne narzędzie w pracy przy budowania więzi klienta z firmą.


MOTORYZACJA

Betrans
 

Zlecenia warsztatowe
 • wybieranie pojazdu
 • wybieranie klienta
 • opis usterki
 • przypisywanie mechaników
 • dodawanie robocizny
 • uzupełnianie dodatkowych informacji o naprawie i pojeździe
 • zapisywanie zlecenia i robocizny przez szynę do SAP
 • obieranie części z SAP przez szynę
 • dodawanie normaliów warsztatowych
 • wydruki zlecenia (kilka typów)
Baza pojazdów
 • pobieranie danych z szyny
 • uzupełnianie danych o pojeździe
 • konfiguracja terminów różnych badań technicznych i dozorowych
 • przypisywanie kierowców
 • zarządzanie oponami do pojazdu
Baza klientów
 • zarządzanie
Baza Pracowników
 • przypisywanie roli w systemie
 • przypisywanie stanowisk roboczych
Zarządzanie dodatkowymi typami sprzętów:
 • warsztatowy
 • ogrodniczy
 • inny
Raporty (18sztuk) Administracja:
 • zarządzanie użytkownikami
 • przypisywanie praw do grup roboczych
 • przypisywanie użytkownikom grupy robocze
 • podgląd logów